Uvjeti korištenja

Upozorenje

Za provedbu transakcija putem naših internet stranica morate biti punoljetni, te Vas upozoravamo da ovime prihvaćate financijsku odgovornost za transakcije koje izvršite Vi osobno ili maloljetne osobe koje stanuju u Vašem kućanstvu. Odgovorni ste za nadzor nad maloljetnim osobama koje na našim internet stranicama koriste Vaše podatke, te za istinitost i točnost podataka koje dajete za izvršenje rezervacije i/ili financijske transakcije. U slučaju bilo kakve zlouporabe bit će Vam onemogućen pristup našoj internet stranici.

Izjava o odgovornosti

Sukladno ograničenjima navedenima u “Ugovoru o putovanju” i “Općim uvjetima putovanja i uputstvima za turističke aranžmane” u mjeri dopuštenoj Zakonom, EHOLIDAYS je odgovoran samo za Putnikove stvarno pretrpljene izravne štete, (plaćene ili nastale) zbog odgovarajućih nedostataka u izvršenju potvrđenih i plaćenih usluga, do ukupnog iznosa potvrđenih i plaćenih usluga (za više detalja molimo da pažljivo pročitate “Ugovor o putovanju” i “Opće uvjete putovanja i uputstva za turističke aranžmane”) . Dodatno, u mjeri dopuštenoj Zakonom, niti EHOLIDAYS niti bilo koji od od naših službenika, direktora, zaposlenika, predstavnika, podružnica, pridruženih društava, distributera, podružnica partnera, agenata i drugih koji su uključeni u stvaranje, sponzorstva, promicanje, ili postavljanje sadržaja na stranicu, neće biti odgovoran:

  • za bilo kakve kaznene, neizravne ili posljedične gubitke ili štete, gubitak proizvodnje, gubitak dobiti, gubitak prihoda, gubitak ugovora, gubitka ili oštećenja časti ili ugleda,
  • za bilo kakvu netočnost koja se odnosi na (opisne) podatke (uključujući cijene i dostupnosti) smještaja koji su dostupni na našoj internet stranici,
  • za usluge ili proizvode koje pruža isporučitelj usluga smještaja,
  • za bilo koje (izravne, neizravne, posljedične ili kaznene) štete, gubitke ili pretrpljene troškove, koji su nastali ili plaćeni, a koji proizlaze iz ili su u vezi s uporabom, nemogućnošću uporabe, sporošću učitavanja ili nedostupnosti naše internet stranice,
  • za bilo koje (osobne) ozljede, smrti, oštećenja imovine, ili ostale (izravne, neizravne, posebne, posljedične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove, nastale ili plaćene, bilo zbog (pravnih) propisa, pogreške, povrede, nemara, namjernog ponašanja, propusta, neizvođenja, netočnog iznošenja ili delikta,
  • za objektivnu odgovornost od strane ili onih koji se mogu (u cijelosti ili djelomično) pripisati smještaju (njegovim zaposlenicima, direktorima, službenicima, agentima, zastupnicima ili povezanim društvima), uključujući bilo koje (djelomične) otkaze, prebukiranosti, štrajk, više sile ili bilo koje druge događaje izvan naše kontrole.

Razno

Sadržaj naših internet stranica je namijenjen za osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Informacije i materijali objavljeni na našim internet stranicama, kao i softver korišten za funkcionalnost internet stranice, vlasništvo su EHOLIDAYS-a i njegovih partnera i dobavljača. Nije dozvoljeno neovlašteno korištenje spomenutog softvera, informacija ili materijala (kopiranje, distribucija, mijenjanje, prikazivanje ili bilo koji način prenošenja ili prodaje objavljenih informacija, usluga ili proizvoda) , kao i nelegalno korištenje internet stranice i njenog sadržaja u cijelosti ili djelomično,

Korištenje informacija sa naših internet stranica, kao pouzdanog izvora informacija je na Vašu vlastitu odgovornost i rizik.

Naše internet stranice mogu sadržavati linkove na stranice drugih pravnih i fizičkih osoba. EHOLIDAYS nema kontrolu nad karakterom, sadržajem i dostupnosti tih stranica, te ne snosi odgovornost za točnost informacija ili sadržaj na njima. Objava linkova na našim internet stranicama ne podrazumijeva njihovu preporuku niti podupiranje stavova objavljenih unutar njih.

EHOLIDAYS pridržava pravo promjena sadržaja svojih internet stranica i/ili Ugovora o putovanju i Općih uvjeta putovanja i uputstava za turističke aranžmane, bez prethodne najave. Na već potvrđene i uplaćene rezervacije izmjene se neće primjenjivati.