Rješavanje prigovora

Sukladno članku 8, paraf 2 Zakona o zaštiti potrošača (N.N. br. 79/07, 125/07-isp., 79/09 & 89/09-isp.) prigovor na kvalitetu naših usluga možete uputiti u pisanom obliku na sljedeću adresu:

 

eHolidays d.o.o.

Vatroslava Jagića 17, HR-35000 Slavonski Brod, Croatia

ili na sljedeću e-mail adresu complaints@eholidays.hr

ili na sljedeći broj telefaksa + 385 (35) 628 777

 

Prigovor treba sadržavati Vaše ime i prezime i adresu na koju možemo proslijediti naš odgovor. Odgovor će biti dostavljen u pisanom obliku, najkasnije 15 dana od primitka Vašeg prigovora.